CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD ulokowane jest przy głównych węzłach komunikacyjnych oraz dużych projektach infrastrukturalnych, dzięki czemu jest uniwersalne i wszechstronne w zakresie możliwości dla potencjalnych najemców. Główne zalety lokalizacji:

  1. Droga szybkiego ruchu Warszawa-Katowice, prowadzącej ze Skandynawii do Europy Południowej i krzyżującą się z drogą tranzytową TIR-ów, prowadzącą z Europy Zachodniej na Wschód – na Ukrainę, do Rosji i na Białoruś.
  2. Skrzyżowania linii kolejowej z północy na południe Polski i międzynarodowej linii kolejowej Berlin – Moskwa.
  3. Park of Poland – „Suntago Wodny Świat”  „Największy tropikalny park wodny w Polsce i Europie”, w planach do 2020 jest przewidywane też ukończenie 4 gwiazdkowego hotelu na terenie Parku.
  4. Centralny Port Komunikacyjny — planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CWWZ będzie połączone z CPK za pomocą sieci dróg szybkiego ruchu oraz linią kolejową.
  5. Planowana bocznica kolejowa do terenów inwestycyjnych, których właścicielem jest CENTRUM WOLNOCŁOWEGO WSCHÓD – ZACHÓD Sp. z o.o. w Mszczonowie.
Planowany droga dojazdowa do ulicy fabrycznej