CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD

 

Wieloletnie doświadczenie właścicieli CWWZ w Mszczonowie, w prowadzeniu działalności logistycznej i wymianie towarowej na arenie międzynarodowej doprowadziło do ustanowienia w 2000 roku przez Radę Ministrów RP WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W MSZCZONOWIE, który stworzył w centrum Polski możliwość wykonywania wielu usług, przyczyniających się do rozwoju międzynarodowej wymiany towarowej.

Teren WOC jest w całości ogrodzony, oświetlony i strzeżony przez całą dobę, w tym przez służby państwowe. Z uwagi na to nie może mieć miejsca kradzież, bądź nie kontrolowane przemieszczanie towarów klientów.

Należy też podkreślić, że dla pełnego bezpieczeństwa składowanych tu towarów budynki magazynowe i biurowe wyposażone są w specjalistyczną instalację, w tym elektryczną, ogrzewanie, kanalizację, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, antywłamaniowe i systemy telekomunikacyjne, jak też instalacje podglądowe – kamery. Infrastruktura ta w pełni jest wystarczająca dla składowania dowolnego towaru, poza towarem, który wymaga głębokiego mrożenia.
Istnieje natomiast możliwość, w bardzo krótkim czasie, dobudowania lub adaptacji odpowiednich obiektów w celu składowania lub procesowania o wyjątkowych potrzebach.

Dla klientów zainteresowanych składowaniem towarów specjalnych, obok aktualnie istniejących granic WOC, firma CWWZ posiada na własność kilkanaście hektarów w pełni uzbrojonego terenu, dla takich specjalnych przedsięwzięć.

Oferta cenowa za usługi WOC jest dostosowywana do indywidualnego zakresu potrzeb z uwzględnieniem możliwości finansowych klienta.

WOC możliwe są konsultacje specjalistów w sprawach rozwiązań dotyczących międzynarodowego obrotu towarowego z możliwością korzystnego dla firm stosowania regulacji prawnych.

Pozytywnym elementem w sprawnym działaniu omawianego WOC, jest ulokowanie w jego obiektach Urzędu Celnego (Oddział Pruszków) i kilku Agencji Celnych działających na wszystkich rynkach świata.