Pragniemy zaoferować Państwa Firmie bardzo korzystną współpracę w ramach Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie pod Warszawą.

Wolny Obszar Celny w Mszczonowie (WOC) zarządzany przez Centrum Wolnocłowe Wschód-Zachód Sp. z o.o. jest jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem w centralnej Polsce. WOC jest oddalony od Warszawy o około 40 km i zlokalizowany przy skrzyżowaniu trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice z drogą międzynarodową prowadzącą z zachodu na wschód Europy.

Centrum Wolnocłowe Wschód-Zachód Sp. z o.o. oferuje partnerom możliwości prowadzenia wysoce opłacalnych transakcji handlowych, korzystania ze zwolnień i zawieszeń opłat celnych i podatkowych, korzystne warunki dla produkcji i usług w ramach tzw. obrotu uszlachetniającego lub przetwarzania pod kontrolą celną.

Przykładowe korzyści z prowadzenia działalności w Wolnym Obszarze Celnym :
1. zawieszenie zapłaty cła i podatku VAT (ewentualnie akcyzowego) przy wprowadzaniu towaru do WOC, przy wyprowadzaniu towaru partiami, należności celne opłaca się również partiami,
2. nie jest wymagane pozwolenie na stosowanie  procedury celnej i składanie kosztownego zabezpieczenia (tak jak w przypadku składu celnego),
3. dopuszczenie towarów do obrotu na polski obszar celny może się odbywać partiami np. w miarę zapotrzebowania. Zapłata należności celno-podatkowych następuje wówczas tylko za wyprowadzaną partię towaru. Zapłaty dokonuje importer lub, co bardzo istotne opłatami można obciążyć nabywcę towaru, czyniąc z niego dłużnika wobec organów celnych,
4. w przypadku braku popytu można towar zwrócić powrotnie za granicę bez uiszczania należności celno-podatkowych,w WOC można składować towary o dowolnym statusie celnym, zarówno unijne jak i nieunijne,okres składowania towarów w WOC jest nieograniczony.

 

Centrum Wolnocłowe Wschód-Zachód świadczy usługi składowe i handlingowe, wynajem powierzchni produkcyjnych i biurowych. Na miejscu ma swoją siedzibę Urząd Celny w Mszczonowie w randze oddziału celnego oraz liczne agencje celne.

 

W obecnej chwili współpracujemy na stałe z kilkoma znaczącymi firmami krajowymi i zagranicznymi oraz z całym szeregiem firm mniejszych. Świadczymy również usługi składowe doraźne i krótkotrwałe.

 

W celu zaprezentowania możliwości WOC zapraszamy w dogodnym dla Państwa terminie do siedziby naszej firmy, gdzie pokażemy nasze obiekty, przedstawimy osiągnięcia i udzielimy wyczerpujących informacji.