PROJEKTY

 

Zarząd CENTRUM WOLNOCŁOWEGO WSCHÓD – ZACHÓD SP. Z O.O. (CWWZ) w Mszczonowie zaprasza do współpracy  potencjalnych inwestorów i firmy chcących realizować swoje projekty na terenach należących do CWWZ  – w tym na terenach Wolnego Obszaru Celnego (WOC).

 

Zarząd CWWZ przygotowuje materiały odnośnie dofinansowania unijnego i regionalnego zamierzonych do zrealizowania projektów.