Zarząd CENTRUM WOLNOCŁOWEGO WSCHÓD – ZACHÓD SP. Z O.O. (CWWZ) w Mszczonowie zaprasza do współpracy  potencjalnych inwestorów i firmy chcących realizować swoje projekty na terenach należących do CWWZ  – w tym na terenach Wolnego Obszaru Celnego (WOC).

Posiadane obecnie obiekty CWWZ usytuowane są na obszarze ponad 3 ha ogrodzonego i chronionego terenu. Większość tych obiektów należy do WOC. Poza tym obszarem, w naszym posiadaniu jest niezabudowany teren o powierzchni ponad 15 ha, przylegający bezpośrednio do granicy WOC. Teren ten stanowi naszą rezerwę umożliwiającą powstanie kolejnych hal magazynowych, produkcyjno-montażowych, placów parkingowo – manewrowych itp.

Nasze tereny inwestycyjne  i istniejąca infrastruktura CWWZ stają się jeszcze bardziej atrakcyjne ze względu na : 

  1. zaawansowane prace budowlane w bardzo bliskim sąsiedztwie CWWZ, związane z powstawaniem największego PARKU ROZRYWKI w Europie – „ WATERWORLD OF POLAND” (więcej informacji na stronie http://water-world.eu/category/aktualnosci/,
  2. rządowe plany budowy CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO, do obsługi pasażerów i towarów z całego świata,
  3. plany doprowadzenia bocznicy kolejowej do terenów inwestycyjnych, będących własnością CENTRUM WOLNOCŁOWEGO WSCHÓD – ZACHÓD Sp. z o.o. w Mszczonowie.

Jesteśmy gotowi do współdziałania finansowego dla zrealizowania na tym terenie projektów inwestycyjnych, potrzebnych naszym partnerom i klientom w rozwoju ich działalności.

 Jesteśmy także gotowi do konstruktywnych dyskusji i negocjacji na tematy związane z odsprzedażą części udziałów CWWZ i dalszą naszą rolą w zarządzaniu Firmą.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozszerzeniem swojej działalności w Polsce, CWWZ oferuje Wam także  szeroki  zakres współpracy, w szczególności usług w sprawach  prawnych dotyczących inwestycji  w dziedzinie:

  1. nieruchomości,
  2. logistyki,
  3. energii odnawialnej,
  4. handlu,
  5. gospodarki odpadami,
  6. koncesji, licencji itp.

Zarząd CWWZ przygotowuje materiały odnośnie dofinansowania unijnego i regionalnego zamierzonych do zrealizowania projektów.