Oprócz swojej statutowej działalności logistycznej i magazynowej,  CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD – ZACHÓD (CWWZ) Sp. z o.o. w Mszczonowie ma w swoim posiadaniu tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 15 ha., graniczące z WOLNYM OBSZAREM CELNYM (WOC), którego jest Administratorem.

Tereny inwestycyjne położone są niedaleko skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (trasa ekspresowa Warszawa – Katowice) oraz drogi nr 50 (trasa tranzytowa dla TIR-ów), w odległości ok. 15 km od autostrady A2 i ok. 40km od Lotniska Okęcie w Warszawie.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojego biznesu, szczególnie w zakresie produkcji, przechowywania i sortowania towarów oferujemy na naszym terenie o powierzchni 15,2 ha (poza granicami WOC-u) możliwość włączenia się w inwestycje budowlane hal produkcyjnych, magazynów i przechowalni lub dzierżawę tych obiektów do własnej działalności np. przetwórstwo lub produkcja.

Teren inwestycyjny objęty jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który umożliwia realizowanie m.in. inwestycji w zakresie przemysłu i usług, produkcji, gospodarki magazynowej (hale magazynowe), transportu (centra logistyczne, miejsca obsługi transportu samochodowego, wielopowierzchniowe place parkingowe), działalności związanej z prowadzeniem biznesu (biura, hale wystawiennicze, infrastruktura towarzysząca), magazynowania odpadów (w sposób bezpieczny dla środowiska).

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego dopuszcza również lokalizację budowli i urządzeń produkującą energię z alternatywnych źródeł energii elektrycznej (o mocy do 100kW), z wyłączeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Tereny inwestycyjne CWWZ nie są objęte ochroną w ujęciu przyrodniczym.  Dopuszcza się zmianę ukształtowania terenu (wg. odrębnych przepisów).