The DFZ premises are located on over 3 hectares of fenced and protected land. Outside of this area, in our possession is the undeveloped area of over 15 hectares, directly fitting to the border of DFZ. This is the reserve area enabling to create any new infrastructure.

Map 1 – East – West Duty Free Center investment land location

Map 2 – Land and structures belonging to DFZ (green color) and to E-WDFC (yellow and orange color)

Teren inwestycyjny objęty jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który umożliwia realizowanie m.in. inwestycji w zakresie przemysłu i usług, produkcji, gospodarki magazynowej (hale magazynowe), transportu (centra logistyczne, miejsca obsługi transportu samochodowego, wielopowierzchniowe place parkingowe), działalności związanej z prowadzeniem biznesu (biura, hale wystawiennicze, infrastruktura towarzysząca), magazynowania odpadów (w sposób bezpieczny dla środowiska).

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego dopuszcza również lokalizację budowli i urządzeń produkującą energię z alternatywnych źródeł energii elektrycznej (o mocy do 100kW), z wyłączeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Tereny inwestycyjne CWWZ nie są objęte ochroną w ujęciu przyrodniczym.  Dopuszcza się zmianę ukształtowania terenu (wg. odrębnych przepisów).