CO OFERUJE SWOIM KLIENTOM WOLNY OBSZAR CELNY W MSZCZONOWIE

 

WOLNY OBSZAR CELNY W MSZCZONOWIE, mieszczący się przy ul Fabrycznej, to unikalny w skali Europy i jedyny taki Obszar Celny położony w centrum Polski, ustanowiony na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 lipca 2000 r., a więc działający już z dużymi sukcesami od 18 lat.

W WOC od zawsze działają służby celne. Na miejscu wykonują niezbędne czynności
w imporcie i eksporcie. Na miejscu działają też Agencje Celne takie jak: RUSAK, TAKSIM-POL, AGENCJA CELNA DELTA, ITL OMEGA, z których usług mogą korzystać również przedsiębiorcy.

Ogromną zaletą WOC jest wspaniałe i unikalne położenie, znajdujące się na skrzyżowaniu przebiegających tu międzynarodowych tras drogowych i kolejowych:

 1. drogi szybkiego ruchu Warszawa-Katowice, prowadzącej ze Skandynawii do Europy Południowej i krzyżującą się z drogą tranzytową TIR-ów, prowadzącą z Europy Zachodniej na Wschód – na Ukrainę, do Rosji i na Białoruś,
 2. skrzyżowania linii kolejowej z północy na południe Polski i międzynarodowej linii kolejowej Berlin – Moskwa.

WOC obejmuje swoją powierzchnią ponad 3 ha. W granicach tego obszaru usytuowane są obiekty przygotowane do składowania, pakowania, konfekcjonowania, przetwarzania i dystrybucji towarów, jak również budynki o przeznaczeniu biurowym.

Na terenie WOC jest kilkadziesiąt miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych i TIR-ów. Cały teren jest ogrodzony i strzeżony 24 godziny na dobę.

 

KONKRETNE KORZYŚCI DLA PRZEDSIEBIORCÓW (IMPORTERÓW I EKSPORTERÓW) KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG W WOLNYM OBSZARZE CELNYM (WOC) W MSZCZONOWIE

Wolny Obszar Celny w Mszczonowie umożliwia przedsiębiorcom (w tym importerom i eksporterom) skorzystanie ze specjalnych ulg i zwolnień w opłatach celnych i podatkowych (w tym VAT-u i akcyzy), w następujących przypadkach:
– towarów importowanych spoza UE i wprowadzanych do WOC, do momentu dopuszczenia ich do obrotu na polskim (unijnym)       obszarze celnym. Towary te nie podlegają ograniczeniom ilościowym i wartościowym,
– towarów dostarczanych spoza Unii Europejskiej do WOC, a następnie wywożonych z WOC poza terytorium Unii Europejskiej (reeksport),
– towarów wprowadzanych do WOC z przeznaczeniem na eksport, dla których można zastosować stawkę VAT w wysokości 0 % (tak jak dla eksportu) bez konieczności fizycznego wywozu poza terytorium UE,
– towarów, które mogą być wywożone z WOC do innych obszarów celnych w obrębie krajów należących do Unii Europejskiej.

 1. Wymierną korzyścią dla przedsiębiorców jest stała obecność Funkcjonariuszy celno-skarbowych posiadających pełne uprawnienia do dokonywania odpraw celnych. Wolny Obszar Celny posiada własne łącze specjalistyczne do transmisji danych co umożliwia na miejscu pracę Funkcjonariuszy celno-skarbowych w procedurze elektronicznej konsolidacji odpraw celnych zarówno w imporcie jak i exporcie (CUDO). Można tu także dokonywać odpraw celnych w procedurze uproszczonej.
 2. WOC jest obszarem, w obrębie którego wprowadzony towar może być przedmiotem obrotu pomiędzy przedsiębiorcami i nadal być składowany bez opłat celnych – podatkowych, a także ograniczeń czasowych.
 3. WOC może wykonać konsolidację dostaw towarów dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych (etykietowanie, sortowanie i pakowanie pod konkretne zamówienie klienta).
 4. Surowce, półprodukty lub produkty wprowadzone do WOC mogą być przetwarzane lub uszlachetniane. Z tego tytułu przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń celno – podatkowych.
 5. Z usług celno – logistycznych WOC może korzystać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na swoją siedzibę i rodzaj działalności.

Dodatkowo, w ramach akcji promocyjnych Wolny Obszar Celny w Mszczonowie oferuje swoim klientom:

 • pierwsze 3 dni składowania gratis przy dużej ilości towaru lub w długim okresie
 • możliwość utworzenia w magazynach WOC specjalnej wzorcowni dla klientów zainteresowanych eksponowaniem swoich towarów i ewentualną ich sprzedażą

Kierowcom TIR-ów w WOC oferujemy:

 • pełną i rzetelną informację o przepisach celnych, obowiązujących w Polsce i za granicą
 • profesjonalną i szybką obsługę celno – magazynową, której nie zapewniają inne magazyny i składy celne w Polsce
 • obsługę i pomoc agencji celnych w przygotowaniu dokumentów do odprawy celnej
 • odprawę celną wykonywaną na miejscu bezpośrednio przez funkcjonariuszy celno-skarbowych
 • bezpieczeństwo składowanego towaru, pilnowanego 24 godz./dobę bez możliwości dostępu osób z zewnątrz
 • pomoc w uzyskaniu informacji nt. sytuacji na drogach i przejściach granicznych
 • pomoc w odzyskaniu zagubionych dokumentów, np. paszportu
 • postój TIR-ów na parkingu na terenie WOC w dowolnym czasie